Edulcorem Xylitol en Erythritol

RETOURNEREN

Nadat u het door u bestelde product heeft ontvangen, heeft u de mogelijkheid om zonder opgave van reden binnen 15 kalenderdagen na ontvangst, de koopovereenkomst met Natural Sweet te ontbinden. Het product dient ongebruikt te zijn en/of de verpakking onaangebroken. U dient er ook voor zorg te dragen dat het product op de voorgeschreven manier wordt bewaard alvorens u het retourneert.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onjuist invullen van foutieve NAW gegevens (Naam, adres, woonplaats) waardoor bestellingen niet op de juiste plaats afgeleverd kunnen worden.

Indien u de producten (gedeeltelijk) wilt retourneren dient u dit via email aan Natural Sweet te melden. U dient het onaangebroken product binnen 15 kalenderdagen na ontvangst terug te sturen naar Natural Sweet.

U dient wel zelf de kosten en het risico van het retourneren te dragen.

Natural Sweet behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product door uw toedoen is beschadigd of geopend.

Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Natural Sweet schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Natural Sweet u hiervan schriftelijk (via brief of email) in kennis stellen.